Jeg har holdt pî med en billedserie fra f┐r 1997.

 

Det dreier seg om analoge foto av innsiden av en tom, hvit kasse lagd for formîlet. Alle bildene, flere tusen, viser n┐yaktig samme utsnitt. Variablene er belysning, eksponering, filmtype, fremkalling og de skiftende omgivelsene fra atelier til atelier. Jeg har laget et lite utvalg kopier i 160x160 cm, der mîlene er 1:1 med motivet, dessuten en katalog med 1428 av eksponeringene. Noen sider vises her. Den er nummerert og til salgs.

 

 

I've worked on a picture series since before 1997.

 

It's analogue photos of the inside of an empty, white box made for the purpose. All the pictures, several thousand, show exactly the same motive. The only variables are lighting, exposure, film type, development and the changing environment from studio to studio. I have printed a selection in 160x160 cm format, so that the measures are one to one to the motive, and also a catalogue with 1428 exposures. Some of the pages are here. Numbered copies are for sale.

 

 

 

session at home in Hammerstads gate

 

arrival of the flightcase with the prints at the exhibition space in Kampengata 18

 

daylight from the carport

 

tungsten